Toiminta

Toimintasuunnitelma 2021

Suojeluyhdistys tulee kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon
perustavoitteensa eli Kakskerranjärven sekä sen vesi- ja rantaluonnon
monipuolimisen vaalimisen ja huolenpidon. Tässä toiminnassaan
suojeluyhdistys tulee olemaan yhteydessä niin Turun kaupunkiin kuin
ympäristöviranomaisiin sekä kaikkiin järven sidosryhmiin.

Turun kaupungin Kakskerranjärven neuvottelukunnassa suojeluyhdistys
jatkaa aktiivisesti mukana.

Järven tilaa seurataan jatkossakin muun muassa Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistyksen säännöllisten tarkkailututkimusten myötä.
Kampinlahden tilaa tullaan seuraamaan ja tarvittaessa ryhdytään
toimenpiteisiin mikäli liiallista levänkasvua havaitaan.

Kesällä 2021 yhdistys teettää järven kasvillisuuskartoituksen.

Käytännön toimenpiteisiin suojeluyhdistys osallistuu talousarvioon
hyväksytyllä summalla. Järven tilasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
tiedotetaan säännöllisesti.


Kakskerranjärven neuvottelukunta on pitkälti suojeluyhdistyksen aloitteesta Turun kaupungin koollekutsuma yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2002.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Kakskerranjärven suojeluyhdistys, Kakskertaseura, Airiston kalastusalue, Harjattulan Golfyhtiö sekä maanviljelijät. Lisäksi ovat mukana edustajat Turun ympäristötoimistosta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja neljä jäsentä kaavoitus- ja ympäristölautakunnasta.