Toiminta

Toimintasuunnitelma 2019

Suojeluyhdistys tulee kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon perustavoitteensa eli Kakskerranjärven sekä sen vesi- ja rantaluonnon monipuolimisen vaalimisen ja huolenpidon. Tässä toiminnassaan suojeluyhdistys tulee olemaan yhteydessä niin Turun kaupunkiin kuin ympäristöviranomaisiin sekä kaikkiin järven sidosryhmiin.
Turun kaupungin Kakskerranjärven neuvottelukunnassa suojeluyhdistys jatkaa aktiivisesti mukana.

Järven tilaa seurataan jatkossakin muun muassa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen säännöllisten tarkkailututkimusten myötä.
Kampinlahden tilaa tullaan erityisesti seuraamaan viimevuotisen koneellisen levä- ja kasvimassan poiston jäljiltä.

Käytännön toimenpiteisiin suojeluyhdistys osallistuu talousarvioon hyväksytyllä summalla. Järven tilasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen jäsenille että tarvittaessa laajemmalle yleisölle.

Suojeluyhdistys esittelee toimintaansa Kakskertapäivillä
Brinkhallin kartanolla 29.6. 2019


Toimintakertomus 2018

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kakskertatalolla  19.6. 2018.

Puheenjohtajaksi valittiin Anssi Junnila.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Keijo-Kalevi Nyström, Tuula Savander, Auno Turkko ja Vesa Vainio sekä varajäseniksi Olli Meurman ja Päivi Tauriala-Ahlroos. Kunniajäsen Esko Iisalolla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä valittiin jatkamaan Marja Tuomola.

Yhdistyksen jäsenistö vuoden 2018 aikana kattoi noin 70 % järven valuma-alueen kiinteistöistä.

Yhdistyksen hallituksen kokous 28.12. 2017 käsitteli jo vuoden 2018 asioita, mm. tulevaa Kampinlahden kunnostusta. Keväällä 2018 hallitus käytti tekniikan suomia mahdollisuuksia ja toimivan sähköpostilistan puitteissa valmisteltiin mm. lausunto Kalliolan rantakaavasta, josta yhdistys oli saanut lausuntopyynnön, sekä käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös.

Toimintaa:
– Seurattu pidetyissä kokouksissa järviveden tilannetta ja kehitystä sekä mietitty mahdollisia toimenpiteitä ja välitetty kokouksissa päätetyistä asioista tieto Kakskerranjärven neuvottelukunnalle
– Tiedotettu jäsenistölle järven tilasta jäsenkirjeellä sekä päivittämällä säännöllisesti yhdistyksen websivuja
– Osallistuttu aktiivisesti Kakskerranjärven neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta sai uuden jatkokauden rahoituksen ja tulee jatkamaan toimintaansa.
– Yhdistyksen organisoimana Kampinlahtea puhdistettiin konevoimin heinäkuussa 2018, operaatiosta vastasi JaLe Line Oy, joka sai nostettua lahdesta tehokkaasti leväkasvustoa ja vesikasveja. Operaation kustannukset n. 2000 € jaettiin puoliksi suojeluyhdistyksen ja kaupungin kanssa.

Suojeluyhdistys esitteli toimintaansa Kakskertapäivillä Satavan Hennalassa 30.6. 2018.


Kakskerranjärven neuvottelukunta on pitkälti suojeluyhdistyksen aloitteesta Turun kaupungin koollekutsuma yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2002.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Kakskerranjärven suojeluyhdistys, Kakskertaseura, Airiston kalastusalue, Harjattulan Golfyhtiö sekä maanviljelijät. Lisäksi ovat mukana edustajat Turun ympäristötoimistosta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja neljä jäsentä kaavoitus- ja ympäristölautakunnasta.