Toiminta

Toimintasuunnitelma 2020

Suojeluyhdistys tulee kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon perustavoitteensa eli Kakskerranjärven sekä sen vesi- ja rantaluonnon monipuolimisen vaalimisen ja huolenpidon. Tässä toiminnassaan suojeluyhdistys tulee olemaan yhteydessä niin Turun kaupunkiin kuin ympäristöviranomaisiin sekä kaikkiin järven sidosryhmiin.
Turun kaupungin Kakskerranjärven neuvottelukunnassa suojeluyhdistys jatkaa aktiivisesti mukana.

Järven tilaa seurataan jatkossakin muun muassa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen säännöllisten tarkkailututkimusten myötä.
Kampinlahden tilaa tullaan seuraamaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin mikäli liiallista levänkasvua havaitaan.

Hallitus ottaa tehtäväkseen vesikasvillisuusselvityksen tekemiseksi ottamalla yhteyttä Turun yliopistoon, tutkimuskohteena voisi olla vesirutto ja sen levinneisyys järvellä sekä vesikasvillisuuden selvitys yleisesti.

Käytännön toimenpiteisiin suojeluyhdistys osallistuu talousarvioon hyväksytyllä summalla. Järven tilasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen jäsenille että tarvittaessa laajemmalle yleisölle.


Toimintakertomus 2019

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kakskertatalolla 25.6. 2019.

Puheenjohtajaksi valittiin Anssi Junnila.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Keijo-Kalevi Nyström, Tuula Savander, Auno Turkko ja Vesa Vainio sekä varajäseniksi Olli Meurman ja Päivi Tauriala-Ahlroos.
Kunniajäsen Esko Iisalolla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä valittiin jatkamaan Marja
Tuomola.

Yhdistyksen jäsenistö vuoden 2019 aikana kattoi noin 70 % järven valuma-alueen kiinteistöistä.

Toimintaa:

– Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa

– Keväällä valmisteltiin ja lähetettiin lausunto osayleiskaavaluonnoksesta Turun kaupungille

– Vuosikokoukseen oli kutsuttu Valoniasta Katariina Yli-Heikkilä, joka kertoi syksyllä 2019 voimaantulevan jätevesiasetuksen vaatimuksista

– Tiedotettu jäsenistölle järven tilasta jäsenkirjeellä sekä päivittämällä säännöllisesti yhdistyksen websivuja

– Osallistuttu aktiivisesti Kakskerranjärven neuvottelukunnan toimintaan.


Kakskerranjärven neuvottelukunta on pitkälti suojeluyhdistyksen aloitteesta Turun kaupungin koollekutsuma yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2002.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Kakskerranjärven suojeluyhdistys, Kakskertaseura, Airiston kalastusalue, Harjattulan Golfyhtiö sekä maanviljelijät. Lisäksi ovat mukana edustajat Turun ympäristötoimistosta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja neljä jäsentä kaavoitus- ja ympäristölautakunnasta.