Toiminta

Toimintasuunnitelma 2018

Suojeluyhdistys tulee kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon perustavoitteensa vesi- ja rantaluonnon monipuolisen vaalimisen. Tässä toiminnassaan suojeluyhdistys tulee olemaan yhteydessä kaikkiin järven sidosryhmiin ja ympäristöviranomaisiin.

Tulevalla kaudella Kakskerranjärven suojeluyhdistyksen tärkein toimintamuoto tulee olemaan aiempaan tapaan aktiivinen osallistuminen Kakskerranjärven neuvottelukunnan työskentelyyn.

Erityisenä huomionkohteena tulee olemaan Kampinlahti ja sen kunnostustoimenpiteet, leväkasvustoa tullaan kuluvan kesän aikana keräämään tehostetusti.

Käytännön toimenpiteisiin suojeluyhdistys osallistuu talousarvioon hyväksytyllä summalla. Järven tilasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen jäsenille että laajemmalle yleisölle.

Suojeluyhdistys esittelee toimintaansa Kakskertapäivillä Hennalassa 30.6. 2018


Toimintakertomus 2017
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kakskertatalolla 15.6. 2017.

Puheenjohtajaksi valittiin Anssi Junnila.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Keijo-Kalevi Nyström, Tuula Savander, Auno Turkko ja Vesa Vainio sekä varajäseniksi Olli Meurman ja Ilkka Veso.

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä jatkaa Marja
Tuomola.

Yhdistyksen jäsenistö vuoden 2017 aikana kattoi noin 70 % järven valuma-alueen kiinteistöistä. Yhdistyksen hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden 2017 aikana.

Toimintaa:

– Seurattu pidetyissä kokouksissa järviveden tilannetta ja kehitystä sekä mietitty mahdollisia toimenpiteitä ja välitetty kokouksissa päätetyistä asioista tieto Kakskerranjärven neuvottelukunnalle

– Tiedotettu jäsenistölle järven tilasta jäsenkirjeellä sekä päivittämällä säännöllisesti yhdistyksen websivuja

– Osallistuttu aktiivisesti Kakskerranjärven neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta sai uuden jatkokauden rahoituksen ja tulee jatkamaan toimintaansa.


Kakskerranjärven neuvottelukunta on pitkälti suojeluyhdistyksen aloitteesta Turun kaupungin koollekutsuma yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2002.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Kakskerranjärven suojeluyhdistys, Kakskertaseura, Airiston kalastusalue, Harjattulan Golfyhtiö sekä maanviljelijät. Lisäksi ovat mukana edustajat Turun ympäristötoimistosta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja neljä jäsentä kaavoitus- ja ympäristölautakunnasta.