Toiminta

Toimintasuunnitelma 2017

Suojeluyhdistys tulee kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon perustavoitteensa vesi- ja rantaluonnon monipuolisen vaalimisen. Tässä toiminnassaan suojeluyhdistys tulee olemaan yhteydessä kaikkiin järven sidosryhmiin ja ympäristöviranomaisiin.

Tulevalla kaudella Kakskerranjärven suojeluyhdistyksen tärkein toimintamuoto tulee olemaan aiempaan tapaan aktiivinen osallistuminen Kakskerranjärven neuvottelukunnan työskentelyyn.
Erityisenä huomionkohteena tulee olemaan Kampinlahti ja sen kunnostustoimenpiteet.

Käytännön toimenpiteisiin suojeluyhdistys osallistuu talousarvioon hyväksytyllä summalla. Järven tilasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen jäsenille että laajemmalle yleisölle.


Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kakskertatalolla 16.6. 2016.

Puheenjohtajaksi valittiin Anssi Junnila.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Keijo Nyström, Tuula Savander, Auno Turkko ja Vesa Vainio sekä varajäseniksi Olli Meurman ja Ilkka Veso.

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä jatkaa Marja
Tuomola.

Yhdistyksen jäsenistö vuoden 2016 aikana kattoi noin 60 % järven valuma-alueen kiinteistöistä. Yhdistyksen hallitus kokoontui kerran vuoden 2016 aikana.

Toimintaa:

– Seurattu pidetyissä kokouksissa järviveden tilannetta ja kehitystä sekä mietitty mahdollisia toimenpiteitä ja välitetty kokouksissa päätetyistä asioista tieto Kakskerranjärven neuvottelukunnalle
– Osallistuttiin Kakskertapäiville Kakskerran nuorisoseurantalolla 2.7. 2016
– Osallistuttu aktiivisesti Kakskerranjärven neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunnan kanssa Järjestettiin 19.8. Brinkhallin kartanolla teemapäivä monine luentoineen järvestä, sen historiasta, tilasta ja tulevista suunnitelmista. Yleisöä oli paikalla runsaasti.


Kakskerranjärven neuvottelukunta on pitkälti suojeluyhdistyksen aloitteesta Turun kaupungin koollekutsuma yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2002.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Kakskerranjärven suojeluyhdistys, Kakskertaseura, Airiston kalastusalue, Harjattulan Golfyhtiö sekä maanviljelijät. Lisäksi ovat mukana edustajat Turun ympäristötoimistosta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja neljä jäsentä kaavoitus- ja ympäristölautakunnasta.