Toiminta

Toimintasuunnitelma 2023

Kakskerranjärven suojeluyhdistys tulee kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon
perustavoitteensa eli Kakskerranjärven sekä sen vesi- ja rantaluonnon monipuolimisen vaalimisen ja huolenpidon. Tässä toiminnassaan suojeluyhdistys tulee olemaan yhteydessä niin Turun kaupunkiin kuin ympäristöviranomaisiin sekä kaikkiin järven sidosryhmiin. Suojeluyhdistys jatkaa aktiivisesti mukana Turun kaupungin Kakskerranjärven neuvottelukunnassa.

Järven tilaa seurataan jatkossakin muun muassa Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistyksen säännöllisten tarkkailututkimusten myötä.
Kampinlahden tilaa tullaan yhä seuraamaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin mikäli liiallista levänkasvua havaitaan.

Vuonna 2021 tehdyn kasvillisuuskartoituksessa mainittujen vieraslajien mahdollista ilmaantumista järveen pyritään tarkkailemaan.

Käytännön toimenpiteisiin suojeluyhdistys osallistuu talousarvioon
hyväksytyllä summalla. Järven tilasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen jäsenille että tarvittaessa laajemmalle yleisölle.

Yhdistys esittelee toimintaansa Kakskertapäivillä 1.7.2023


Kakskerranjärven neuvottelukunta on pitkälti suojeluyhdistyksen aloitteesta Turun kaupungin koollekutsuma yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2002.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Kakskerranjärven suojeluyhdistys, Kakskertaseura, Airiston kalastusalue, Harjattulan Golfyhtiö sekä maanviljelijät. Lisäksi ovat mukana edustajat Turun ympäristötoimistosta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja neljä jäsentä kaavoitus- ja ympäristölautakunnasta.